parkovací dům | Prostějov

studie | novostavba parkovacího domu | 2018


ParkKing

Návrh nového parkovacího domu ParkKing na křižovatce ulic Komenského a Na Spojce je reakcí na nedostatečné parkovací kapacity v centru Prostějova, jež není dlouhodobě celistvě a koncepčně řešeno. Městské jádro se čím dál více zaplňuje stojícími vozidly, odstavovanými chaoticky kde se zrovna namane volné místo. Parkovací dům na místě již zbořené bývalé sodovkárny nahrazuje stávající neupravenou volnou plochu a umožňuje její začlenění do struktury města dostavbou bloku.

Aby byl parkovací dům městotvorným a tedy atraktivním nejen pro motoristy, ale i další občany, je do domu začleněno také několik volnočasových aktivit. První z nich je nový pobytový parčík s horolezeckou stěnou ve vnitrobloku za parkovacím domem, druhým pak střešní terasa, na které může být umístěn například skatepark. Návrh rovněž přináší do centra města v maximální možné míře nové stromy jak v parku ve dvoře, tak na střeše.

Fasáda je navržena z copilitu tak, aby vnitřní provoz domu nebyl od svého okolí zcela odtržen a měl skrze průsvitný copilit kontakt s okolím, navíc je vnitřek domu chráněn proti povětrnostním vlivům a zároveň dostatečně prosvětlený. Některé fasádní moduly jsou pak ponechány otevřené, pouze s vnitřním zábradlím doplněným o truhlíky a treláž pro popínavé rostliny. Ty se tak mohou pnout po částech fasády a zmenšují tak navenek měřítko stavby.

Konstrukční a technické řešení je voleno s ohledem na účel stavby maximálně efektivní,pracující s jednoduchým technickým řešením parkovacího domu, trvanlivými a snadno udržovatelnými materiály. Betonový skelet je tak ponechán ve své surové podobě, kontrastně k němu pak kromě pnoucí se zeleně tvoří výrazný navigační systém parkoviště, skrývající odkazy na popkulturu, sport i místní reálie.

V základní verzi je navržen dům s pěti parkovacími podlažími, ve které je jeho kapacita 210 parkovacích míst. Možnost dalšího navýšení kapacity v případě potřeby by se nabízela při přidání dvou podzemních podlaží a parkování na střeše - pak by celková kapacita byla až 315 parkovacích míst.

atelier jezdci | atelierjezdci@gmail.com | (+420) 775 25 15 25
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!