mateřská škola | Čechovice

studie | novostavba občanského vybavení | 2017


školka

Současná Čechovická školka, sloužící také pro spádovou oblast Domamyslic a Krasic, je již fyzicky i společensky na pokraji své životnosti. Je postavena z panelů pro sanitární buňky, jejichž vnitřní obklady obsahují nebezpečný azbest. Kupodivu, budovu v takto špatném technickém stavu, navíc zdravotně závadnou pro své uživatele, se město při svém demoličním apetitu rozhodlo zachraňovat a dokonce rozšiřovat. Toto rozhodnutí je díky výše popsaným neduhům stávajícího objektu velmi krátkozraké, proto navrhujeme jako mnohem racionálnější alternativu stavbu školky nové.

Navrhovaná školka sestává ze čtyř samostatných tříd. Každá třída je umístěná ve svém vlastním archetypálním domku - stodole. Ty jsou svou podlahou zapuštěny pod úroveň okolního terénu tak, aby zevnitř nabízely neobvyklý pohled na život v trávě v úrovni dětských očí a děti tak byly v co nejtěsnějším kontaktu s přírodou. Každý domek má svou vlastní specifickou fasádu, odvozenou od barvy třídy, která se v něm nachází. Tato barevnost se pak propisuje i dovnitř tříd a přilehlých chodeb, díky čemuž je uživatel jasně naváděn objektem. Kultivovaná, hravá barevnost a použití rozdílných materiálů děti stimuluje - na rozdíl od banálních, infantilních malůvek, které předkládá projekt rekonstrukce stávající budovy.

Nová budova nabízí, stejně jako měla nabízet stávající budova po přístavbě, čtyři třídy. Tato kapacita pro 4*24 dětí uspokojí současné potřeby lokality. Díky svému uspořádání zároveň poskytuje možnost, že při případném poklesu potřeby počtu místy mateřské školce lze v několika domcích zřídit jiné veřejně prospěšné funkce - například knihovnu.

Všechny čtyři domky jsou spojeny sníženou částí s plochou střechou, ve které se - vprostřed všeho dění - nachází společná jídelna. K její severní straně, od ulice 5. května, je orientován vstup. Kolem jídelny pak běží chodba, propojující jednotlivé třídy. Jídelna se může od chodby oddělit systémem rolet v dřevěných rámech, nebo naopak kompletně propojit přes chodbu po obvodě až s jedním ze tří polouzavřených dvorků se zahradami, které uspořádání všech hmot mezi sebou vytváří.

Školka stojí v rozlehlé zahradě, která kolem ní geometricky a zároveň organicky rozkvétá do jednotlivých prstenců. Tyto prstence z vegetace různého vzrůstu a bujnosti dávají zahradě jasné členění a hierarchii: od klasického pobytového trávníku nejblíže budově až k dobrodružství ve vysoké trávě po okrajích zahrady. Vnitřní prstenec zahrady je doplněn několika amébovitými přiléhajícími prostory rozličných charakterů, které doplňují zahradu o různé druhy hřišť a také o venkovní třídu.

Co se týče tříd klasických, tedy vnitřních, domky-stodoly poskytují potřebný prostorový komfort pro několik úrovní dětských aktivit, členěných rovněž po výšce: v polopatře se většinou nachází prostor pro spaní na stohovatelných lehátkách, na základní úrovni, zapuštěné pod úroveň terénu, je místo pro společné činnosti. Mezi těmito dvěma póly se nachází členitý svět parapetů a lávek, svádící k pohybu v prostoru a hře.

atelier jezdci | atelierjezdci@gmail.com | (+420) 775 25 15 25
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!