Jezdecká kasárna | Prostějov

studie | revitalizace území bývalých Jezdeckých kasáren | 2015


Jezdecká kasárna

Město Prostějov nemá rádo svou historii: musí do ní investovat, přemýšlet o ní. Po loňské demolici textilního závodu OP je areál jezdeckých kasáren dalším nepohodlným majetkem města v hledáčku. Budovu kasáren z roku 1891 má cenu chránit již z principu nutné minimální míry kontinuity vývoje řešeného území, která umožňuje společnosti její sebeurčení v rámci vlastní historie.

Urbanistický koncept vychází z historické stopy bývalých podpůrných staveb, které sloužily kasárnám. V této kompozici jsou navrženy řadové rodinné domy, společně se dvěma většími objekty - bytovkami. Obslužnou páteř souboru tvoří okružní komunikace s charakterem obytné zóny. Území je dále protkáno sítí pěších cest, navazujících na sousedící botanickou zahradu. Nově navržený centrální sad s modulově-rastrovým členěním nabízí segmenty odlišné kvality a představuje jakési detašované arboretum, které opět začleňuje botanickou zahradu do jejího okolí.

Samotná budova kasáren pak spolu s bývalou jízdárnou historicky tvoří vztažný úběžník jinak poměrně uzavřeného celku. Proto bylo pro rekonstrukci objektu zvoleno řešení s uvedením fasády do původní podoby. Návrh využití obou objektů reaguje na současnou poptávku, přičemž využívá typologických možností obou budov: z kasáren se stává domov s pečovatelskou službou, jízdárna je pak využita jako malá tréninková sportovní hala v kombinaci s menším divadelním či přednáškovým sálem.

atelier jezdci | atelierjezdci@gmail.com | (+420) 775 25 15 25
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!