hospoda a společenský sál | Máslovice

studie | architektonická soutěž | 2014

hospoda a sál

Již historie dala usedlosti č.p. 16 za pravdu: místo v samotném jádru obce, vprostřed návsi, přidružené k hlavní ulici, je přirozeným těžištěm společenského dění. Současnost, opouštějící sousedskou kolektivitu, nabízí náhradou jinou dějovou vrstvu: autobusovou zastávku. Centrum aktivity je stabilní a nyní se i posiluje: znovuotevření hospody a společenského sálu je oslovením občanské společnosti a aktem lokálnosti - osobitým dílkem kulturního koláče, který Praha nabídnout nemůže.

Proto tato osobitost musí vycházet z lokální zkušenosti minulosti, citlivým umístěním nového do starého (a ne naopak). V místě, kde je silná a ve vzpomínkách pamětníků i živá tradice místa a děje, je určujícím nástrojem pro navrhování pokora a přiměřenost řešení. V maximální možné míře se využívá stávajících konstrukcí, charakter domu se také nemění - pouze dostává současné kontury. Fasáda je velkoryseji prosklená, je artikulován vstup. Původní střecha z pálených tašek, k ní nová omítka; ponechaná jemná římsa, přidán sokl. Obyčejný dům, stojící však uprostřed. Široký chodník předzahrádky umožňuje expanzi směrem k zastávce: místo, kam se vytáhnou stoly, nebo se jen projde pod okny a okusí dění uvnitř.

Dispozice odpovídá tradičnímu traktování hospodářské budovy: v půli je přetnuta chodbou, která opticky propojuje předpolí domu s jeho dvorem. Je z ní přístup do obou částí společenského domu, sálu i hospody, a ke sdílenému sociálnímu zázemí. Na dvoře se nachází pergola s posezením, můžou si zde hrát děti a probíhat mezi dvěma venkovními světy - bez ohrožení dopravou. Jeho skrytá poloha, odstíněná od bezprostředního ruchu hlavní silnice a návsi, jej také činí ideálním místem pro pořádání uzavřených oslav. Zároveň poskytuje dvůr příjezd pro zásobování a další obsluhu, případně možnost parkování zaměstnanců.

Sál, stejně jako hospodu, nalézáme na původních místech, kde byly po změně využití domu jako autoservisu opuštěny. Společenský sál je používaný jak na veselice s hudbou a tancem, tak na promítání a přednášení či cvičení. Jde o jednoduchý, ale praktický a svým způsobem parádní prostor se zakrytou krovovou konstrukcí. Jednotícím prvkem je bílené dřevo podlahy a stropu, které zároveň graduje místnost směrem k výsuvnému jevišti pod okem okna. V místě bývalého správcovského bytu je umístěno zázemí účinkujících s pianinem (hrajícím buďto "ex machina" z úkrytu niky, nebo z plné parády podia), nářaďovna cvičebních pomůcek a nábytku pro sál a šatní skříň - vše jednotně kryto roletou. Podium se pomocí kliky vysouvá ze svého skrytého pouzdra, využívajícího vyšší podlahy přilehlé místnosti a může být na svých kolejnicích umístěno v prostoru buďto centrálně, nebo v jednom z rohů sálu. Ze skladu se doplní stoly a židle, do připravených míst se vztyčí tělo tužící zdroje potěchy cvičencovy, vyveze se a rozloží stolní tenis. Díky rozměrům a výšce sálu je možný i badminton, ten však již vyžaduje nalajnované hřiště, které se se společenským sálem zrovna dobře nenese. V takovém případě by bylo nejlepší vytyčit hřiště odnímatelnou páskou.

Parádnost světlé haly potřebuje trochu vyvážit přeci jen umouněnějším ženichem, a tak se výčep hospody odehrává v objetí šedivého štuku i podlahové stěrky, doprovod v podobě nábytku je jednoduchý, tmavý a dřevěný. Z hospody lze vidět přes chodbu do sálu - v případě větší společenské akce vyžadující nejen hry, ale i chléb je počítáno se součinností obou polovin společenského domu, což je při provozu zařízení jediným subjektem nejlevnější a nejefektivnější řešení, které předchází zbytečně nákladné duplikaci servisních prostor. Sedí se zde u stěny naproti zastávce, návštěvník či přímo štamgast má přehled o dění v okolí a obsluha pípy zase o něm. Na severní straně domu, která je od části s pultem oddělena schodišťovým tělesem, je o něco intimnější kulečníkový salónek.

Schodištěm, které se vine okolo komínového tělesa, se dostáváme do klidnější části hospody. Ta je v kontrastu k předchozím dvěma popsaným částem rozverně současná, pobízející k odpočinku až vytuhnutí na jedné ze sedaček. Sklon střechy razantně snižuje půdorysně využitelnou plochu, a tak je místnost obkroužena zástěnou skříní, ve kterých jsou skryty stoly a židle k proměně patra na salónek, když taneční zábava potřebuje navýšit i kapacitu sezení, které by v sále spíše překáželo. Podkroví má díky dvěma oknům audiovizuální kontakt se sálem i dvorkem a tak umožňuje sledování všeho podstatného. Zároveň, pokud by při úvahách provozovatele hospody a jejích návštěvníků nedošlo ke smířlivé dohodě mezi kouřící a nekouřící částí, je možné uzavřením schodiště tyto dva světy stavebně oddělit - což je řešení, které v praxi ke štěstí málokdy vede, nicméně je s ním nutno počítat.

Celé řešení se snaží být co nejotevřenější vůči prostoru návsi, tak aby mohlo v hladké symbióze spolupracovat při obcí pořádaných akcích. Sál lze zachovanými vraty otevřít přístupu přímo z venkovní zábavy, hospoda nabízí díky dvorku, předzahrádce a patru hierarchický průřez využitelných prostorů. Žíly budovy jsou živeny z technické místnosti umístěné ve sklepě, který dále skrývá sklady pro kuchyni a zázemí zaměstnanců se sprchou a toaletou. Samostatně je poté ze dvorku přístupný sklad venkovního nábytku. Návaznost jednotlivých funkcí a prostor umožňuje postupnou rekonstrukci a uvádění do provozu: sál a hospoda jsou na sobě do značné míry nezávislé, kuchyně se dá zařídit kdykoliv. Posezení v patře může být také prostá nevyužitá rezerva, která se zřídí po nějakém čase. Stejně tak úpravy sklepa mohou být zpočátku minimální - závisí především na (ne)existenci kuchyně. Dále těžko předjímat bez řádného stavebního průzkumu, střeše však pouze chybí doplnění tepelné izolace a difusně aktivní vrstva, ve sklepě může nastat otázka nutnosti řešení hydroizolace. Návrh nahrazuje většinu původních příček kvůli zefektivnění dispozice, nosné části však zůstávají víceméně nedotčeny - dochází k mírnému rozšíření některých otvorů, nově jsou doplněna tři okna.

atelier jezdci | atelierjezdci@gmail.com | (+420) 775 25 15 25
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!