centrum | Domamyslice

studie | rekonstrukce točny autobusů | 2016

točna

Uvažovat při plánované rekonstrukci autobusové točny v Domamyslicích pouze v intencích dopravního řešení by bylo nezbytně chybným krokem. Konečnou stanici několika linek prostějovské MHD a její důležitost pro Domamyslice je třeba vnímat v celém kontextu: zastávka na křížení dvou hlavních ulic, Domamyslické a Žitné, je jedním z důležitých katalyzátorů místního dění. Na rozdíl od sousedních Čechovic, jejichž jádro je jasně uspořádáno podél tradiční vesnické návsi, je urbánní střed Domamyslic místem pro oko mnohem rozostřenějším. Právě to je důvod, proč hodit za hlavu technokratickou představu točny a nahradit ji úvahami o opravdovém centru obce.

Důležitým vstupním předpokladem pro řešení území je přeložení stávajícího nadzemního elektrického vedení pod zem. Odstranění velkého množství sloupů, které se zde nachází, umožní nakládat s prostorem celistvě a se všemi jeho částmi rovnocenně.

V současné době je prostor mezi obchodem, hospodou a pomníkem roztříštěn do mnoha nesourodých fragmentů. Za výchozí důležitý předpoklad považujeme scelení celého místa jeho materiálovým sjednocením; pro místní charakter na pomezí města a vesnice jsou adekvátním řešením žulové odseky, slučující dlouhověkost a solidnost kamenné dlažby s nahodilostí vzoru vlastního přírodním materiálům. Materiálové sjednocení prostoru dává na roveň všechny jeho účastníky: chodce, cyklisty, řidiče, bez nutnosti vzájemného výškového oddělení. Hranice jednotlivých komunikací, cyklostezek a ploch pro pěší jsou akcentovány pouze odlišně zabarvenými řezanými žulovými kostkami.

Před obchodem vzniká univerzální dlážděná plocha - náměstí, umožňující pořádání trhů či jiných společenských akcí, doplněné rastrem čtyřech stromů poskytující stín pro letní posezení. Kolem tohoto kamenného srdce obce je pak ve zbývajících cípech a zákoutích sousedících s centrálním prostorem navrhován charakter ryze přírodní: předzahrádka hospody s loukou, mlatová plocha kolem pomníku s obnovenou bustou TGM, jemuž důstojné pozadí vytváří štíty sousedních domů popnuté břečťanem a odkryté koryto potoka, podél nějž běží park s grilovacím místem.

Autobusová zastávka, středobod místního dění, je umístěna přímo před obchod. Stání pro autobusy jsou oproti okolní dlažbě snížená, aby byl umožněn bezbariérový nástup. Naše iniciační studie počítá také s úpravou obchodu, který dostává reprezentativní tvář odpovídající charakteru místa, integruje do sebe zastávku autobusu a také nabízí prostor pro zřízení přídavné služby - kanceláře, ordinace, či menšího obchodu. Úprava obchodu je samostatnou částí projektu, nepodmiňující úpravy okolí.

atelier jezdci | atelierjezdci@gmail.com | (+420) 775 25 15 25
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!