administrativně výrobní hala | Haná

studie + realizace | novostavba administrativně výrobní haly | 2021

Výrobní hala s administrativou

Hala se nachází na kraji obce v postupně se rozvíjející průmyslové zóně. Do rovinaté krajiny Hané vstupuje coby elementární, geometricky čistý dlouhý hranol, orientovaný kolmo na příjezdovou komunikaci. Lapidární jednoduchosti formy odpovídá minimalistické provedení fasády s pravidelným rastrem oken, zjemněné manšestrem vlnitého plechu a akcentovaným vstupem.

Lineární dispozice východo-západně orientované budovy se dělí na dvě asymetrické části: zhruba jednu třetinu na východním konci zabírá dvoupodlažní administrativní část, zbývající dvě třetiny směrem k západu patří výrobní hale.

Administrativní část je uspořádána kolem vstupního atria s recepcí, okolo kterého jsou orientovány v přízemí zejména prostory pro zaměstnance výroby a sklady, v patře se pak nachází kanceláře. Vstupní partie je vizuálně propojena s výrobní halou jak na úrovni vstupu, tak i v patře prosklenými jednacími místnostmi - průmyslový provoz tak není od kancelářské části striktně oddělen, ale naopak je její vizuální součástí a stává se reprezentativním prvkem firmy. Tomu odpovídá i důraz na artikulaci prostoru samotné výrobní haly profilovanými sloupy a nosníky nesoucí jeřábovou dráhu.

Hala s výrobou a administrativou tvoří pomyslnou první etapu, v rámci areálu je počítáno s prostorovou rezervou na případnou halu druhou.


atelier jezdci | atelierjezdci@gmail.com | (+420) 775 25 15 25
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!